skip to Main Content

Bryllup for 150 år siden

Et bryllup har altid været en af de største begivenheder i menneskers liv på linje med fødsler, dødsfald og andre livsbegivenheder. I gamle dage var et bryllup ikke blot en forening af to mennesker, som elskede hinanden, men var også en slags livsforsikring – man indgik et ægteskab for at sikre slægten, ejendommen og tilværelsen i det hele taget.

Når det tegnede til et bryllup i 1800-tallet, gik der en lidt anden proces i gang end i dag, når to vil gifte sig med hinanden, ikke mindst hvis der var tale om et ulige forhold – hvis for eksempel af fattig husmandspige og en velhavende bondesøn var blevet forelskede og ønskede at gifte sig. Så blev der sendt en bejler afsted til gården for at høre, om giftermålet kunne godkendes.

Hvis det var tilfældet, blev der sendt en bydemand rundt fra gård til gård for at invitere folk. Han har nok været noget beruset, når han havde været raden rundt, for hvert sted blev han budt på en snaps.

Brylluppet startede med frokost kl. 8, herefter foregik vielsen i kirken, og bagefter var der bryllupsgilde. Sådan et kunne godt vare to til tre dage, så et bryllup i gamle dage var en lige så stor begivenhed som i dag.

Back To Top